Home » Qui som » Els nostres objectius

TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ

CALENDARI

BALAGUER TELEVISIÓ

2019 ANY DE…

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Els nostres objectius

 

Els objectius generals que ens plantegem com a centre volen respondre a una doble intencionalitat: per una banda volen contribuir a fer de la nostra escola, un exemple de convivència, d’igualtat d’oportunitats i d’equitat i per una altra aconseguir que el nostre alumnat obtingui uns bons resultats educatius.

Els objectius següents estan recollits en el Projecte de direcció vigent pel període 2012-2016.

Àmbit de gestió i coordinació.

–  Crear i fer funcionar les estructures que facilitin la participació i coordinació (lideratge distribuït).

–  Enllestir la confecció dels diferents documents pedagògics i organitzatius.

Àmbit pedagògic:

–  Augmentar la qualitat educativa del centre impulsant processos dereflexió, innovació i millora.

–  Repensar la distribució del temps escolar per tal d’adequar-lo a les necessitats dels infants.

–  Buscar estratègies que afavoreixin el benestar emocional dels infants.

–  Consolidar el treball metodològic, basat en els ambients, els reptes i els projectes.

–  Avançar en la integració de les TIC en la dinàmica de l’aula.

–  Atendre la diversitat de l’alumnat perquè puguin assolir uns bons resultats educatius i avançar en l’adquisició de capacitats i competències.

Àmbit pedagògic:

–  Augmentar la qualitat educativa del centre impulsant processos dereflexió, innovació i millora.

–  Repensar la distribució del temps escolar per tal d’adequar-lo a les necessitats dels infants.

–  Buscar estratègies que afavoreixin el benestar emocional dels infants.

–  Consolidar el treball metodològic, basat en els ambients, els reptes i els projectes.

–  Avançar en la integració de les TIC en la dinàmica de l’aula.

–  Atendre la diversitat de l’alumnat perquè puguin assolir uns bons resultats educatius i avançar en l’adquisició de capacitats i competències.

Àmbit de suport administratiu i gestió de recursos:

–  Vetllar per tenir unes instal.lacions adequades on desenvolupar la nostra tasca.

–  Actualitzar i agilitzar la gestió administrativa i funcional del centre per millorar en eficàcia i eficiencia.

Àmbit de serveis escolars:

–  Continuar oferint els serveis complementaris que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral i les activitats extraescolars que complementen la formació de l’alumnat amb un bon nivell de qualitat.

Àmbit relacional:

–  Fomentar unes relacions positives en el si de la comunitat educativa.

Àmbit de relacions amb l’entorn, comunicació i projecció:

–  Mantenir una actitud oberta i de col.laboració amb les institucions, centres i organitzacions.

–  Projectar una imatge positiva del centre.

 


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Buscar a Google

 

BLOCS DE L'ESCOLA

ENLLAÇOS D'INTERÈS

ESPAI DE RECOMANACIONS