Home » Qui som

Arxiu de categories: Qui som

TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ

CALENDARI

BALAGUER TELEVISIÓ

2019 ANY DE…

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

EQUIP EDUCATIU I SERVEI EXTERN

PERSONAL DEL CENTRE  

                    

A l’escola hi treballem diferents  professionals :

 • Magda Sales Miret  (Tècnica d’Educació Infantil a P3)
 • Laura Biscarri Puigpelat  (Tutora de P3)
 • Rosa Cartañà Miquel (Tutora de P4 )
 • Núria Griñó Solé (Tutora de P5)
 • Núria Ollé Ripoll (Tutora de 1r)
 • Imma Garrofé Ardiaca (Tutor de 2nA)
 • Montse Ortega Querol (Tutora de 2nB)
 • Núria Bueno Cañas (Tutora de 3rA)
 • Irene Guilla Gómez (Tutora de 3rB)
 • Xavier Mitjans (Tutor de 4tA) Anna Magaña Ballester (Baixa)
 • Jordi Carrasco  (Tutor de 4tB)
 • Jaume Vidal Boldú (Tutor de 5èA)
 • Gemma Forns Agulló  (Tutora de 5èB)
 • Maria Ibáñez Grà  (Tutora de 6èA) Emma Llovera Escoda (Baixa)
 • Francesc Culleré Moragues (Tutor de 6èB)
 • Susagna Balasch Guasch (Música i Secretària)
 • Rosa Rius Safont (Anglès)
 • Santi López Fernàndez (Anglès)
 • Mercè Parisi Daviu (Educació Física)
 • Juan Antonio Andueza Azcona (Educació Física)
 • Roser Pedrós Carbí (Educació Especial)
 • Cristina Díez Martí (Mestra SIEI)
 • Ros Riasol Conesa (Educadora SIEI)
 • Emmi Martínez Castro (Suport Primària)
 • Imma Casals Carnicé (Suport Primària)
 • Elisabet Bolaño Agulló (Suport Primària)
 • Maria Amalia Contreras Rios (Suport Primària)
 • Elisenda Coll Aguilar (Suport Infantil)
 • Eva Llena Muixí (Reforç i Cap d’Estudis)
 • Cristina Carbonell Figuerola (Reforç i Direcció)
 • Eva Farré (EAP)
 • Mercè Rossell (CREDA)
 • M.Carme Motos Romero (AEE)
 • Carme Tamargo Fernández (Auxiliar d’Educació Especial i monitoratge)
 • Mª Àngels Mestres Sánchez (Monitoratge)
 • Núria Gómez Figuerola (Monitoratge)
 • Judith Serrano Torres (Monitoratge)
 • Patricia Sánchez Arroyo (Monitoratge)
 • Marina Pujol Tomàs (Monitoratge)
 • Lala Jammeh Ceesay (Monitoratge)
 • Mª Enriqueta Hernández Guirau (Monitoratge)
 • Arantxa Jiménez (Monitoratge)
 • Carmen Fernández  (Consergeria)
 • Maite Larre (Neteja)
 • Dora Quintero (Neteja)
 • Josep M. Gené Pau (Administratiu)

 

Tanmateix al llarg del curs rebrem la visita de diferents estudiants/es en pràctiques que han triat el nostre centre per complementar la seva formació.

ALUMNAT

 

L’escola Mont-roig compta amb alumnes d’entre 3 i 12 anys distribuits en nivells educatius d’infantil i primària. 

Cada any, els nens i les nens de l’escola Mont-roig escullen un nom per la seva classe des de P3 fins a 6è. Podeu visualitzar les fotos de tots els nens i nenes als blocs de cada cicle.

COMUNITAT EDUCATIVA

 

“Per educar un infant cal tota una tribu” (Proverbi africà)

Projecte educatiu

 

L’ESCOLA MONT-ROIG, ja des del primer moment, va néixer amb la vocació de ser una escola democràtica, inclusiva i respectuosa amb el medi.

En una escola democràtica és essencial la participació de la comunitat educativa en la presa de decisions, cadascú en el nivell que li correspongui. És voluntat de l’Escola Mont-roig fomentar entre l’alumnat aquelles actituds que afavoreixen la participació democràtica, l’expressió correcta dels propis pensaments i el respecte per les opinions que són diferents, en el marc d’una escola plural.

En una escola inclusiva es pretén que el conjunt de l’alumnat arribi a assolir l’èxit escolar, amb independència de les seves característiques diferencials determinades. En aquest sentit vetllarem especialment per convertir la diversitat en font d’aprenentatge i evitar qualsevol tipus de discriminació per raó d’origen, religió o situació sòcio-econòmica.

D’altra banda, en l’escola del segle XXI no es pot obviar la necessitat de fomentar actituds de respecte i cura del medi ambient, començant per l’entorn més immediat i difonent una cultura d’estalvi energètic i reciclatge.

Els TRETS D’IDENTITAT que  defineixen el nostre centre són:

 • L’arrelament a la ciutat i el foment de la pròpia cultura
 • Ser una escola oberta a l’entorn i a la participació dels diferents membres de la comunitat educativa
 • El desenvolupament d’un procés d’aprenentatge significatiu i dialògic 
 • Una metodologia activa que respongui als interessos de l’alumnat
 • L’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació

Els nostres objectius

 

Els objectius generals que ens plantegem com a centre volen respondre a una doble intencionalitat: per una banda volen contribuir a fer de la nostra escola, un exemple de convivència, d’igualtat d’oportunitats i d’equitat i per una altra aconseguir que el nostre alumnat obtingui uns bons resultats educatius.

Els objectius següents estan recollits en el Projecte de direcció vigent pel període 2012-2016.

Àmbit de gestió i coordinació.

–  Crear i fer funcionar les estructures que facilitin la participació i coordinació (lideratge distribuït).

–  Enllestir la confecció dels diferents documents pedagògics i organitzatius.

Àmbit pedagògic:

–  Augmentar la qualitat educativa del centre impulsant processos dereflexió, innovació i millora.

–  Repensar la distribució del temps escolar per tal d’adequar-lo a les necessitats dels infants.

–  Buscar estratègies que afavoreixin el benestar emocional dels infants.

–  Consolidar el treball metodològic, basat en els ambients, els reptes i els projectes.

–  Avançar en la integració de les TIC en la dinàmica de l’aula.

–  Atendre la diversitat de l’alumnat perquè puguin assolir uns bons resultats educatius i avançar en l’adquisició de capacitats i competències.

Àmbit pedagògic:

–  Augmentar la qualitat educativa del centre impulsant processos dereflexió, innovació i millora.

–  Repensar la distribució del temps escolar per tal d’adequar-lo a les necessitats dels infants.

–  Buscar estratègies que afavoreixin el benestar emocional dels infants.

–  Consolidar el treball metodològic, basat en els ambients, els reptes i els projectes.

–  Avançar en la integració de les TIC en la dinàmica de l’aula.

–  Atendre la diversitat de l’alumnat perquè puguin assolir uns bons resultats educatius i avançar en l’adquisició de capacitats i competències.

Àmbit de suport administratiu i gestió de recursos:

–  Vetllar per tenir unes instal.lacions adequades on desenvolupar la nostra tasca.

–  Actualitzar i agilitzar la gestió administrativa i funcional del centre per millorar en eficàcia i eficiencia.

Àmbit de serveis escolars:

–  Continuar oferint els serveis complementaris que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral i les activitats extraescolars que complementen la formació de l’alumnat amb un bon nivell de qualitat.

Àmbit relacional:

–  Fomentar unes relacions positives en el si de la comunitat educativa.

Àmbit de relacions amb l’entorn, comunicació i projecció:

–  Mantenir una actitud oberta i de col.laboració amb les institucions, centres i organitzacions.

–  Projectar una imatge positiva del centre.

 

FAMÍLIES

 

Un dels objectius principals del centre és aconseguir una implicació de les famílies que permeti avançar en la implementació de  mesures de millora de la convivència, i ajudi a desenvolupar  propostes i actuacions que fomentin un bon clima escolar i un bon aprenentatge. Amb la signatura de la Carta de compromís educatiu entre el centre i les famílies, ambdues parts s’avenen a treballar en benefici d’aquest objectiu.

Les propostes d’actuació  respecte a les relacions establertes amb el sector de pares i mares d’alumnes s’agrupen al voltant de dos nuclis fonamentals: la comunicació real i directa, i la participació activa en la vida del centre.

Introducció


L’escola Mont-Roig és un centre de recent posada en funcionament que va iniciar la seva activitat amb un grup de P-3 el curs escolar 2007-2008 i que, any rera any, va ampliant grups fins que esdevindrà un centre complert.

Durant el curs 2008-2009 es van inaugurar la primera fase de les noves instal.lacions situades a la carretera de Camarasa, al carrer Marta Mata, número 48, de la ciutat de Balaguer. Va resultar un canvi òptim ja que aquestes instal·lacions són molt àmplies, funcionals  i estan envoltades d’un marc natural que encomana tranquil·litat i calma.

Buscar a Google

 

BLOCS DE L'ESCOLA

ENLLAÇOS D'INTERÈS

ESPAI DE RECOMANACIONS