Home » Articles posted by moon

Arxiu d'autor: moon

TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ

CALENDARI

BALAGUER TELEVISIÓ

2019 ANY DE…

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Jornada portes obertes i jornada de pati 24 de març

El passat diumenge dia 24 de març es va realitzar la jornada de portes obertes i de pati. Diverses famílies de l’escola van participar en les diferents tasques de millora del nostre pati. A més a més, alguns i algunes alumnes de 6è van guiar a les famílies interessades en conèixer l’escola i el seu funcionament. Els i les mestres de l’escola van acompanyar-los en aquesta visita.  

 

 

 

 

La Coral de l´escola Mont-roig participa al concert “So de Lluna” de Petaca.

Les veus es van deixar sentir  a l´auditori Enric Granados de Lleida

El dissabte 16 de març, els i les cantaires de la coral Mont-roig van participar en el concert “So de Lluna” que donava a conéixer el primer disc que grava el grup PeTaCa, Petit Taller de Cançons. Aquest grup va néixer al camp d´aprenentatge Pau Casals de Comaruga, liderat pel músic i mestre David Melgar, l´actor i escriptor Gibert d´Artze i la mestra i cantant Ma. Àngels López. Les cançons que componen aquest primer treball són de caire educatiu i de transmissió de valors com la solidaritat, la diversitat, el respecte o l´amor.

La coral Mont-roig, formada per infants de tercer, quart i cinquè curs de la mateixa escola balaguerina, ha participat en el concert acompanyant la melodia principal de la cantant, tot  interpretant els cors a dues veus. Juntament amb altres  corals de Lleida (Frederic Godàs, Ciutat Jardí, L´Intèrpret) i d´Almacelles ( Antònia Simó i Arnó), han format un grup de més de 250 cantaires.

Els infants i les famílies que els han acompanyat han pogut gaudir d´una experiència musical molt emotiva i han valorat positivament la vivència.

 

PARTICIPACIÓ ACTIVA DE LES FAMÍLIES


Altres activitats i procediments de participació del centre seran les activitats següents:

  • Ambient de l’esmorzar: a l’etapa d’educació infantil es treballa per ambients, un dels ambients és l’ambient de l’esmorzar, on es necessita el suport i ajuda de les famílies (mares, pares, tiets i tietes, avis i àvies, etc.). És una activitat que es realitza de dilluns a dijous cada setmana i es demana voluntariat per venir a pelar fruita, ja que cada dia l’alumnat prepara una macedònia per esmorzar.
  • Marató de contes: és una activitat dins del projecte “Biblioteca punt.edu”. Aquesta activitat pretén que les famílies, de forma voluntària, expliquin contes a tot l’alumnat del centre el dia de Sant Jordi. L’activitat es porta a terme a la tarda. I la narració dels contes es pot fer en petits grups o bé a títol individual.
  • Festes de l’escola: es celebren festes com ara la de la castanyada, Nadal, carnestoltes… on les famílies estan convidades a participar-hi i a gaudir-les conjuntament amb els seus fills i filles.
  • Experts a l’aula: és una activitat molt enriquidora per a l’alumnat i les famílies perquè permet que, al llarg del curs, aquestes vinguin al centre a explicar les seves vivències, les quals estan relacionades amb el treball que fem a l’aula – normalment els projectes-.
  • Visites a famílies: aprofitant els recursos educatius de les famílies, normalment relacionats amb el seu lloc de treball, l’alumnat pugui visitar el lloc de treball per extreure’n o reforçar algun aprenentatge, generalment relacionat amb el projecte de treball de l’aula.
  • Exposició powerpoint: l’alumnat de cada classe fa un exposició amb powerpoint del projecte d’aula que ha realitzat, i es convida les famílies per a venir a escoltar la seva presentació i formar part del procés aprenentatge dels seus fills i filles.
  • Préstec de biblioteca: es tracta d’oferir a les famílies la possibilitat que determinades franges horàries puguin ajudar a gestionar el préstec de llibres a l’alumnat més gran de l’escola.

 

 

Els nostres objectius

 

Els objectius generals que ens plantegem com a centre volen respondre a una doble intencionalitat: per una banda volen contribuir a fer de la nostra escola, un exemple de convivència, d’igualtat d’oportunitats i d’equitat i per una altra aconseguir que el nostre alumnat obtingui uns bons resultats educatius.

Els objectius següents estan recollits en el Projecte de direcció vigent pel període 2012-2016.

Àmbit de gestió i coordinació.

–  Crear i fer funcionar les estructures que facilitin la participació i coordinació (lideratge distribuït).

–  Enllestir la confecció dels diferents documents pedagògics i organitzatius.

Àmbit pedagògic:

–  Augmentar la qualitat educativa del centre impulsant processos dereflexió, innovació i millora.

–  Repensar la distribució del temps escolar per tal d’adequar-lo a les necessitats dels infants.

–  Buscar estratègies que afavoreixin el benestar emocional dels infants.

–  Consolidar el treball metodològic, basat en els ambients, els reptes i els projectes.

–  Avançar en la integració de les TIC en la dinàmica de l’aula.

–  Atendre la diversitat de l’alumnat perquè puguin assolir uns bons resultats educatius i avançar en l’adquisició de capacitats i competències.

Àmbit pedagògic:

–  Augmentar la qualitat educativa del centre impulsant processos dereflexió, innovació i millora.

–  Repensar la distribució del temps escolar per tal d’adequar-lo a les necessitats dels infants.

–  Buscar estratègies que afavoreixin el benestar emocional dels infants.

–  Consolidar el treball metodològic, basat en els ambients, els reptes i els projectes.

–  Avançar en la integració de les TIC en la dinàmica de l’aula.

–  Atendre la diversitat de l’alumnat perquè puguin assolir uns bons resultats educatius i avançar en l’adquisició de capacitats i competències.

Àmbit de suport administratiu i gestió de recursos:

–  Vetllar per tenir unes instal.lacions adequades on desenvolupar la nostra tasca.

–  Actualitzar i agilitzar la gestió administrativa i funcional del centre per millorar en eficàcia i eficiencia.

Àmbit de serveis escolars:

–  Continuar oferint els serveis complementaris que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral i les activitats extraescolars que complementen la formació de l’alumnat amb un bon nivell de qualitat.

Àmbit relacional:

–  Fomentar unes relacions positives en el si de la comunitat educativa.

Àmbit de relacions amb l’entorn, comunicació i projecció:

–  Mantenir una actitud oberta i de col.laboració amb les institucions, centres i organitzacions.

–  Projectar una imatge positiva del centre.

 

Equip Directiu


EQUIP DIRECTIU

L’equip directiu de l’escola és l’òrgan de govern que treballa de manera coordinada en el desenvolupament i l’aplicació del projecte de gestió que concreta el Projecte Educatiu de centre.

L’equip directiu del centre està format per la directora, la cap d’estudis i la secretària.

    
CONSELL DE DIRECCIÓ:

A l’Escola Mont-roig es constitueix un consell de direcció presidit per la direcció i integrat per les persones membres de l’equip directiu, les persones coordinadores de cada cicle i la persona coordinadora LIC. La seva funció principal és col·laborar en el desplegament del projecte de direcció i assegurar la coordinació en el desenvolupament de la tasca pedagògica.

JORNADA DE PORTES OBERTES + JORNADA DE PATI

En menys d’una setmana  hem pogut  gaudir de la participació en dues Jornades a Barcelona. En la primera fent-hi una petita col·laboració.

El passat dissabte, dia 9 de març l’Escola Mont-roig va participar a la Jornada : L’aprenentatge en Xarxa: de la interacció als impactes.

La Jornada va tenir lloc a l’espai Bital de l’Hospitalet de Llobregat i el seu objectiu era posar en valor l’aprenentatge en xarxa. L’Escola Mont-roig que formem part, entre altres, de la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d’Educació vam explicar com, formar-ne part, ens ajuda a millorar en relació a la reflexió sobre nostra pràctica docent.

D’altra banda el passat divendres,15 de març, vam assistir a la UB a la Jornada “Nous espais, nous Aprenentatges”organitzada pel Departament d’Educació,el Col·legi d’Arquitectes i la Fundació Bofill.

Una reflexió interessantíssima sobre com hem d’avançar per adequar els espais escolars a les noves maneres de treballar i d’aprendre. Esperem poder aplicar ben aviat totes les idees compartides al projecte de construcció del nostre edifici!!!

 

Òrgans de participació en la gestió


CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del col·legi i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats.

El consell escolar està integrat per persones provinents dels diferents sectors de la comunitat educativa; professorat, famílies, personal d’administració i serveis, AMPA, Ajuntament  i equip directiu.

En el marc del Consell Escolar s’estableixen tres comissions: la comissió econòmica, la comissió permanent i la comissió de convivència. 

D’entre les persones membres del Consell Escolar se’n tria una que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

En el curs 2012-13 el Consell Escolar del Centre està format per les següents persones:

Sector famílies

Sector professorat

Representant Ajuntament

Representant AMPA

Representant PAS

Equip directiu

 

CLAUSTRE

El claustre és l’òrgan de participació del professorat en la gestió i la planificació educativa del centre. Està integrat per la totalitat del professorat i el personal tècnic d’educació infantil que hi presten serveis. És presidit per la directora del centre.

El Claustre de l’Escola Mont-roig és el veritable motor de la innovació pedagògica que es realitza al centre. A la nostra escola optem per a fer reunions de Claustre amb caràcter mensual.


COMISSIONS MIXTES

Per tal de garantir la coordinació en el desenvolupament de les activitats i dels serveis que es desenvolupen al centre s’estableixen Comissions en el si de l’AMPA, amb participació de l’equip directiu.

Correspon a aquestes comissions les tasques derivades de la gestió dels serveis que s’ofereix al centre, el servei d’Acollida i el del Menjador, així com l’organització de les activitats extraescolars, les festes o el seguiment de les obres.


ÒRGANS DE COORDINACIÓ

PROFESSORAT:

DEBAT PEDAGÒGIC. Per la seva pròpia idiosincràsia, el Claustre de l’Escola Mont-roig realitza de manera periòdica reunions amb l’objectiu de reflexionar sobre la pràctica educativa i prendre acords de caràcter transversal sobre qüestions bàsiques del procés d’ensenyament/aprenentatge que es desenvolupa al centre. Aquestes reunions, en què hi participen tots els i les membres del Claustre, les anomenem “Debat pedagògic”.

En aquestes reunions es fixa un tema de debat ampli i, a partir del diàleg, es van definint les línies marc d’actuació que es recullen per escrit i s’integren als diferents documents que com a centre estem elaborant o revisant de manera periòdica.

EQUIP DE CICLE. Formen part de l’Equip de Cicle el professorat tutor dels diferents nivells que formen part del Cicle i la seva funció principal és la coordinació de les activitats educatives lectives i complementàries.


AMPA-EQUIP DIRECTIU:

Per anar valorant el desenvolupament del curs i fer les modificacions necessàries, així com per a tenir un espai de trobada i debat, a l’inici de curs s’estableix un calendari de trobades de caràcter trimestral entre l’equip directiu i la Junta de l’AMPA.

 

COMISSIONS MIXTES:

Per a garantir la coordinació en les actuacions que es fan de manera conjunta entre l’AMPA i el centre i especialmente en relació als Serveis que gestiona l’AMPA s’estableixen comissions de treball per a tasques específiques. En aquestes comissions hi participen un o dos membres de l’equip directiu i una representació més nombrosa de l’AMPA. Les Comissions establertes són: Comissió de Menjador i d’Acollida; Comissió d’Extraescolars; Comissió de Festes; Comissió d’Obres.

Carnaval 1 de març

L’escola Mont-roig va celebrar el carnestoltes amb un seguit de consignes de la reina Carnestoltes durant tota la setmana. Finalment, la festa va concloure el divendres dia 1 de març amb una rua de disfresses pels carrers de Balaguer.

L’AMPA va convidar tot l’alumnat de l’escola a menjar pa amb xocolata al Molí de l’Esquerrà. 

L’ESCRIPTORA JOSEFINA LLAURADÓ A L’ESCOLA MONT-ROIG.

La setmana passada,  dia 26 de febrer ens va visitar la Josefina Llauradó, escriptora de literatura infantil. L’alumnat de sisè s’havia llegit el seu llibre “En Bernat detectiu i els catorze biberons”. En el transcurs de la xerrada, l’autora va explicar com s’havia iniciat, de petita, en la lectura i l’escriptura. Després d’escoltar i llegir moltíssimes  històries, es va llençar a narrar-les ella i fou d’aquella manera com va començar a omplir quaderns. També ens va parlar de les seves afeccions, de les feines en què havia treballat. En definitiva, una visita que va agradar molt als nens i nenes perquè l’escriptora es va mostrar molt propera i va saber mantenir l’interès de l’alumnat en tot moment.

Buscar a Google

 

BLOCS DE L'ESCOLA

ENLLAÇOS D'INTERÈS

ESPAI DE RECOMANACIONS